Telefon: 773.777.2223

NAUCZANIE W KLASACH LICEALNYCH

Ważnym atutem liceum w Szkole Polskiej im. Jana III Sobieskiego jest  przygotowanie uczniów do egzaminów certyfikatowych poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego. Główną treścią zajęć jest więc praca nad umiejętnościami językowymi. Na naszych lekcjach uczniowie uczą się rozpoznawania i tworzenia poprawnych form gramatycznych, rozumienia tekstów pisanych, rozumienia ze słuchu, planowania, komponowania i redagowania różnych rodzajów form wypowiedzi oraz zastosowania języka polskiego w mowie i w piśmie. Oprócz tego, poznają także literaturę polską, począwszy od średniowiecza, po literaturę współczesną. Utrwalają również zdobyte wiadomości dotyczące historii Polski oraz geografii. A wszystko to dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, która program edukacyjny dostosowuje do możliwości i umiejętności ucznia. Małe, kameralne klasy i ciekawy sposób prowadzenia zajęć sprawiają, że uczeń przyswaja wiedzę z łatwością i może zawsze liczyć na indywidualną pomoc nauczyciela. Nasze lekcje odbiegają od tradycyjnych form zajęć lekcyjnych. Nauczyciele wykorzystują najlepsze metody do przekazania wiedzy korzystając z pomocy multimedialnych, bibliotek internetowych oraz własnego, ogromnego doświadczenia.