Telefon: 773.777.2223

NAUCZANIE W KLASACH 00 – 3

Edukacja w szkole polskiej rozpoczyna się w klasie przedszkolnej (kl 00). To tu maluch rozwija umiejętności języka polskiego- szczególnie słownictwo, oraz przygotowuje się do większych zadań w „zerówce”. Ćwiczenia związane z przygotowaniem dziecka do pisania to ćwiczenia koordynacji ręki: kreślenie znaków literopodobnych i szlaczków. Przygotowanie do czytania obejmuje ćwiczenia i zabawy związane ze spostrzegawczością, wyszukiwaniem różnic , podobieństw, podanych elementów. Aby uczeń odniósł sukces w nauce, obok pisania i mówienia, musi rozwijać swój słownik . Zajęcia klasy przedszkolnej wypełnione są czytaniem opowiadań, zabawami słowno- muzycznymi oraz zabawami ruchowymi połączonymi z mówieniem bądź śpiewaniem. Uczeń uczy się na pamięć wierszyków, rymowanek, piosenek, a wszystko to co się dzieje na lekcji przebiega w klimacie ciepła i zrozumienia. Na poziomie klasy przedszkolnej swobodne wypowiedzi dzieci stają się coraz bardziej ukierunkowane na określony temat. W klasie zerowej (kl 0) uczniowie są zachęcani do dłuższych wypowiedzi ustnych i używania bogatszego słownictwa. Poznają brzmienie dźwięków oraz kształt odpowiadających im liter. Na tym poziomie wiele ćwiczeń i zabaw związanych jest z ćwiczeniem słuchu fonematycznego. Jest to bardzo ważny element nieodzowny w poprawnym czytaniu i pisaniu w późniejszym okresie. W „zerówce” dzieci uczą się czytać krótkie wyrazy i zdania. Oczywiście, umiejętność ta opanowywana jest w różnym stopniu i na różnych poziomach zaawansowania i zależy od wieku dziecka (czasami kilka miesięcy czyni wielką różnicę), środowiska w którym wzrasta i języka, którym się posługuje na codzień. Klasa pierwsza (kl 1) stawia przed uczniem wielkie zadania: poznać wszystkie litery, zmiękczenia i dwuznaki istniejące w języku polskim od strony brzmieniowej (czyli czytanie – łączenie głosek w sylaby i wyrazy), graficznej (czyli pisanie pojedynczych liter i liter w wyrazie), oraz fleksyjnej (czyli rozumienie wyrazu i użycie go w danym kontekście). Program w klasie drugiej i trzeciej (kl 2 i 3) określa gruntowne ćwiczenia i zabawy utrwalające zrozumienie i posługiwanie się w mowie, piśmie i czytaniu tym co poznały dzieci dotąd. Dziecko w klasie drugiej i trzeciej wie czym jest głoska, a czym litera. Umie rozróżnić spółgłoski od samogłosek. Wchodzi w świat gramatyki i ortografii, poznając zasady panujące w tym świecie oraz ich zastosowanie. Zaczyna od najłatwiejszych, a w miarę upływu czasu, w starszych klasach podejmuje tematu bardziej skomplikowane. Coraz bardziej koncentruje się nie na technice czytania, ale na tym co czyta. Jest to olbrzymi krok w kierunku płynnego czytania ze zrozumieniem.