Telefon: 773.777.2223

PRZYSZŁOŚĆ SZKOŁY

Co szkoła będzie oferowała w przyszłości?

Planowane jest otwarcie szkoły całotygodniowej, w której nauka odbywałaby się co prawda po angielsku, ale znacznie poszerzony byłby program nauczania języka polskiego, historii i geografii Polski. Szkoła taka ma jednak szansę powstania i sprawnego funkcjonowania tylko wtedy, gdy zatrudniać będzie najlepszą kadrę nauczycielską i oferować wysoki poziom nauczania. Jest do tego potrzebne nie tylko olbrzymie zaplecze organizacyjne, ale i bogate doświadczenie biznesowe. Szkoła taka musi ponadto posiadać bardzo dobrą opinię wśród swoich klientów oraz opierać się na pewnej rekomendacji.

Jesteśmy przekonani, że Polonii potrzebna jest ekskluzywna szkoła prywatna o wysokim standardzie nauczania, do której z dumą uczęszczać będzie nie tylko młodzież polskiego pochodzenia, ale również i młodzi Amerykanie zainteresowani naszym językiem i kulturą. Polonię stać na to, aby posiadać tego typu szkołę, jaką mają na przykład Francuzi, Grecy Niemcy czy Japończycy. To zadanie niemożliwe jest do zrealizowania w przeciągu jednego czy dwóch lat. Przygotowujemy się do tego starannie, konsekwentnie realizując założone cele.