Telefon: 773.777.2223

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego powstała w 1995 roku i była pierwszą prywatną sobotnią szkołą polską na terenie Stanów Zjednoczonych.

Od początku istnienia największym priorytetem było:
– zatrudnianie wykształonej kadry nauczycielskiej
– przygotowanie do uczenia języka polskiego jako języka obcego
– efektywność nauczania
– indywidualizacja nauczania
Osiągnięciu temu sprzyjała podjęta współpraca z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Świecie przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Pozwoliła ona na korzystanie z olbrzymiego doświadczenia tej placówki w skutecznym i ciekawym nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Szkoła czynnie uczestniczyła w pracach zmierzających do stworzenia egzaminu sprawdzającego poziom umiejętności językowych zdającego. Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie testów wypełnianych między innymi przez uczniów naszej szkoły: z pisania, czytania, rozumienia oraz znajomości gramatyki, opracowali system sprawdzania i klasyfikowania tej wiedzy. W roku 2004 po raz pierwszy odbył się egzamin certyfikatowy w Polsce i poza jej granicami. Egzamin ten jest egzaminem państwowym, a pozytywne jego zdanie daje możliwość otrzymania świadectwa, w którym określona jest biegłość w języku polskim.
Przygotowanie uczniów do tego rodzaju egzaminu stało się częścią naszego programu dydaktycznego w klasach starszych.

Nasza szkoła była zaczątkiem konkursu matematycznego KANGUR. To tu w 1998 roku nauczyciel matematyki pani Maria Omelańczuk wraz z innymi nauczycielami (p. Izabellą Szpiech, p. Joanną Lasek) z porozumieniu z władzami szkoły zorganizowała po raz pierwszy konkurs Kangur. Z roku na rok Kangus zdobywał coraz więcej zwolenników nie tylko wśród Polonii.