Telefon: 773.777.2223

Poświęcenie Sztandaru i Jubileusz 20 – Lecia Szkoły